Thành tích

Các thành tích khen thưởng đã được ghi nhận:

 • Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới: Năm 2000.
 • 1 Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2008.
 • 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba năm 1995, 1996, 2004.
 • 2 Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1995, 2002.
 • 3 Cờ Luân lưu Chính phủ năm 1996, 1997, 1998.
 • 3 Cờ thi đua xuất sắc Bộ NN&PTNT năm 2009, 2010, 2012.
 • 1 Cờ thi đua xuất sắc Bộ Công an năm 2010.
 • 4 Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai năm 2009, 2010, 2011, 2012.
 • 3 Cờ thi đua của Tập đoàn CNCS Việt Nam năm 2001, 2004, 2013.
 • 2 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2012.
 • 1 Bằng khen Bộ Quốc phòng năm 2009.
 • 1 Bằng khen Bộ Công an năm 2003.
 • 2 Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai năm 2010, 2011.

Và nhiều bằng khen của các Bộ, Ban ngành, Đoàn thể TW.

 

 hinh 01  hinh 02  hinh 03
hinh 04 hinh 05  

 

 cup 01  cup 02  cup 03
cup 04 cup 05 cup 06

 

 

 01  02  03
04 05