Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

gioi-thieu

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê được thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 8 năm 1984 của Tổng cục cao su (nay là Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam), Quyết định số 115/BNN/CNTP ngày 4/3/1993 của Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Quyết định 113/QĐ-HĐQTCSVN ngày 4/5/2010 của HĐQT Tập đoàn CNCS Việt Nam về việc chuyển đổi Công ty Cao su Chư Sê thành Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê (gọi tắt là CRC) theo luật Doanh nghiệp, là đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

 

 

 

VỀ QUY MÔ SẢN XUẤT:

 • quy-mo-san-xuat-01.jpg
 • quy-mo-san-xuat-02.jpg
 • quy-mo-san-xuat-03.jpg
 • quy-mo-san-xuat-04.jpg
 • quy-mo-san-xuat-05.jpg
 • Tổng diện tích vườn cây cao su: 8.130 ha, trong đó: vườn cây cao su kinh doanh: 5.130 ha, KTCB: 3.000 ha
 • 05 Nông trường
 • 01 Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 15.000 tấn/năm
 • 01 Trung tâm y tế 40 giường bệnh phục vụ khám chữa bệnh cho CBCNV và nhân dân trên địa bàn.

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

 • Trồng cây cao su;
 • Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;
 • Thương nghiệp bán buôn; Khai hoang xây dựng vườn cây;
 • Buôn bán nông sản;
 • Xây lắp các công trình kiến trúc dân dụng, công nghiệp và giao thông;
 • Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác và kinh doanh công trình thuỷ điện;
 • Chế biến và sản xuất sản phẩm từ gỗ cao su;gỗ rừng trồng và gỗ có nguồn gốc hợp pháp;
 • Khai thác và thu gom than bùn;
 • Vận tải hàng hoá bằng đường bộ;
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN
 • Kinh doanh các sản phẩm từ gỗ cao su, gỗ rừng trồng.

 

CÔNG TY CON

 

Công ty CP cao su Chư Sê-Kampongthom: Phát triển trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến cao su: Công ty tham gia góp 51% vốn điều lệ. Diện tích vườn cây cao su: 16.268 ha

 

CÔNG TY KINH DOANH LIÊN KẾT