Trường mầm non cao su Chư Sê

- Địa chỉ: Xã IaGLai; huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 0269.3767 571

- Trường mầm non bán công cao su Chư Sê được thành lập theo Quyết định số 291/2004/QĐ-UB ngày 17/5/2004 của UBND huyện Chư Sê; đến năm 2012 đổi tên thành Trường mầm non cao su Chư Sê theo quyết định số: 389/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của UBND huyện Chư Sê.

- TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1:  Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.Lễ Đón bằng công nhận Trường MN chuẩn QG mức độ I

MN-01

MN-02

MN-03

 

- Quy mô:

+ Trường có 3 phân hiệu đóng chân trên địa bàn 3 xã:

· Phân hiệu 1 là trung tâm trường chính đóng chân tại thôn Nông trường xã IaGLai huyện Chư Sê diện tích đất 1.286m2

· Phân hiệu 2: Thôn 2 xã IaHLốp Huyện Chư Sê diện tích đất 1.789m2

· Phân hiệu 3: Thôn Khối Yố xã IaTiêm Huyện Chư Sê diện tích đất 1.436m2.

+ Nhân lực: Trường mầm non cao su Chư Sê có 25 CB-GV-CNV; với 13 giáo viên , 10 nhân viên và 02 cán bộ quản lý, đảm bảo cho việc dạy học khoảng 300 cháu

+ Cơ sở vật chất: 08 phòng học, 01 phòng chức năng và 03 phòng quản lý

 

MN-04

MN-05

 

- Nhiệm vụ được giao:

Chăm sóc, giáo dục trẻ từ 24 tháng đến 6 tuổi cho con em Công nhân viên chức của Công ty và người dân sinh sống trên địa bàn.

- Thành tích đạt được:

Tập thể nhà trường nhiều năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến được UBND huyện tặng giấy khen. Tập đoàn CNCSVN tặng Bằng khen.